Rolf Hansson – om politik, samhällsdebatt, musik m.m.

Rolf Hansson

Posts Tagged ‘ungdomsarbetslöshet

När fan blir gammal…

leave a comment »

”När fan blir gammal blir han religiös”, brukar det heta. Uttrycket känns passande när det visar sej att t.o.m. Lena Mellin, ledande politisk kommentator på sosseblaskan Aftonbladet, insett att det är dags att reformera arbetsrättslagstiftningen.

Bara några dagar efter att centern beslutat sej för att verka för en uppluckring av LAS chockar AB-journalisten många av sina sosse-läsare med att konstatera att LAS är en av orsakerna till den orimligt höga ungdomsarbetslösheten.

Visserligen tycks Mellin anse att LAS bara försvårar för ungdomar. I själva verket gör LAS förstås det svårare för många grupper som av ett eller annat skäl hamnat utanför arbetsmarknaden: invandrare, människor som varit långtidssjukskrivna, akademiker med ”smala” utbildningar, människor som p.g.a. olika sociala problem (t.ex. missbruk eller kriminalitet) förlorat fotfästet på arbetsmarknaden och försöker komma tillbaka, m.fl. Oavsett utanförskapets orsaker kan man konstatera att det är oerhört svårt för den som befinner sej utanför att komma in. Och en av orsakerna till detta är förstås den starkt exkluderande arbetsrättslagstiftningen.

Mellin tycks också anse att det enda problemet med LAS är att lagstiftningen gör det svårare för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns förstås en mängd andra problem som också är förknippade med LAS.

Men, skit samma, det är hur som helst glädjande att en tongivande skribent på en socialdemokratiskt tidning vågar utmana  rörelsen och konstatera något som egentligen är fullständigt självklart; nämligen att svensk arbetsmarknad inte kan fortsätta regleras av en föråldrad, otidsenlig lagstiftning som utformats efter de förhållanden som rådde på 1970-talet!

Grattis, Lena Mellin, till att du kommit till insikt! Hoppas du kan få fler av dina kollegor med dig!

Written by Rolf Hansson

12 maj, 2009 at 5:41 e m

Tuff MUF-ordförande utmanar partiledningen

leave a comment »

MUF:s ordförande Niklas Wykman är tuff i sin kritik av moderaternas arbetsmarknadspolitik. Han påpekar att ungdomsarbetslösheten är skyhög och att det förmodligen krävs rejäla reformer och avregleringar av svensk arbetsmarknad för att avhjälpa detta. Samtidigt satsar regeringen mångmiljardbelopp på en bidragspolitik som lika gärna skulle kunna vara signerad Göran Persson.

 

Det brukar anses att de politiska ungdomsförbunden ska vara mera radikala än sina moderpartier, och så är ofta fallet. Ibland innebär det att de kommer med förslag som är naiva och i praktiken omöjliga att genomföra. Men det kan också innebära att de vågar ha visioner och att de vågar framföra åsikter som moderpartierna av feghet och rädsla att förlora väljare inte törs gå ut med.

 

MUF-ordföranden Niklas Wykman visar exempel på både mod och intelligens när han i en debattartikel kritiserar den sittande regeringens arbetsmarknadspolitik. Han ifrågasätter med all rätt varför man fullständigt frångått den ”arbetslinje” man gick till val på, och istället väljer att föra en socialdemokratisk bidragspolitik där mångmiljardbelopp ska satsas på arbetsmarknadsåtgärder (läs: vuxendagis) istället för att försöka se till att det skapas riktiga jobb. Dessutom säger Wykman det som många borgerliga politiker säkert tänker, men som ytterst få vågar säga: Det är hög tid att avreglera svensk arbetsmarknad, och i synnerhet att skrota den fullständigt otidsenliga och starkt exkluderande lagen om anställningsskydd!

 

Medan Reinfeldt, Borg och Littorin ängsligt sneglar på opinionssiffrorna och – förmodligen av rädsla för att tappa väljare – väljer att föra en politik som i allt väsentligt liknar sossarnas, är det ungdomsförbundets ordförande som får argumentera för en konstruktiv, nydanande borgerlig politik. Var det verkligen detta Reinfeldt ville med ”de nya moderaterna”?